Dansk Institut for Folkesundhed, DIFF

Dansk Institut for Folkesundhed (DIFF) er et tværfagligt forskernetværk, der blev stiftet i oktober 1995. Det er et selvstændigt institut, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser.

Formålet er at fremme folkesundheden på alle niveauer. Forskerne i instituttet samarbejder på adhoc-basis på tværs af faggrænser og arbejder blandt andet for en øget integration i behandlingssystemet af den allerede eksisterende viden om miljø, kost, livsstil, og levevilkårsfaktorers indflydelse på sygdom og sundhed.

Leder af forskernetværket Dansk Institut for Folkesundhed (DIFF) er Kultursociolog Rachel Santini, der kan kontaktes på san@c.dk eller mobil 22 39 01 25.

Konference om 5G i Landstingssalen

Dansk Institut for Folkesundhed er lørdag 4. maj 2019 fra kl. 12.00 til 16.00 medarrangør af konferencen om 5G i Landstingssalen på Christiansborg ”Er 5G sikker for mennesker, dyr og planter?” med følgende program:

Konferencen er upolitisk, trods det at Alternativet og Dansk Folkeparti byder velkommen. Det er en ren formalitet, fordi de 2 partier var hurtigst til at lægge Landstingssalen til.

Oplægsholderne er internationalt anerkendte forskere, som er i stand til at give befolkningen, pressen samt beslutningstagerne sundhedsmæssig information om 5G på et niveau, der muliggør kvalificerede beslutninger.

5G vil på grund af pressens omtale i Danmark blive et ikke kun digitalt emne, men også et SUNDHEDSMÆSSIGT vigtigt emne, når befolkningen efter konferencen i Landstingssalen, via landsdækkende TV og radio, oplyses om de på konferencen nævnte fordele og ulemper ved 5G.

Indtil nu har 200 danskere tilmeldt sig som tilhørere.