Dansk Institut for Folkesundhed, DIFF

Dansk Institut for Folkesundhed (DIFF) er et tværfagligt forskernetværk, der blev stiftet i 1995. Det er et selvstændigt netværk, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser.

Dansk Institut for Folkesundhed ønsker at bidrage til, at borgerne modtager objektiv sundhedsinformation, så de på informeret grundlag selv bliver i stand til at træffe kvalificerede valg vedr. deres helbred og deres liv. Dette skal ikke opfattes som personlig rådgivning. Rådfør dig altid med din egen læge/behandler eller søg forskellige belysninger/second opinion.

Formålet er at fremme folkesundheden på alle niveauer. Forskerne i instituttet samarbejder på adhoc-basis på tværs af faggrænser og arbejder blandt andet for en øget integration i samfundet af den nyeste viden eller den allerede eksisterende viden om miljøet, kosten og øvrige livsstilsfaktorers indflydelse på sygdom og sundhed.

Dansk Institut for Folkesundhed formidler viden via TV, presse, fagblade og konferencer etc.

Leder af forskernetværket Dansk Institut for Folkesundhed (DIFF) er kultursociolog Rachel Santini, der kan kontaktes på san@c.dk

Danish Institute for Public Health (DIFF)

Danish Institute for Public Health is a cross-scientific nonprofit network not government-regulated. The purpose is to inform the public about health-related issues.

Any scientist is welcome to anonymous “leek” important health related knowledge/warning/scientific papers to the network with or without their name being involved. This so they can’t be blackmailed or otherwise in their public/scientific career being excluded.

Relevant informations will be given to politicians, institutions or the public.

Disclaimer:
Danish Institute for Public Health release health related information but are in no way responsible for the content and how it is going to be used.

Danish Institute for Public Health has no obligation to publish what they receive and what is published isn’t necessary the opinions of DIFF.

Some of the subjects in which DIFF has been involved:

  • 5G – you are welcome to link to
    • INTERVIEW with Professor Olle Johansson, Karolinska Institutet, Sweden
    • LEGAL OPINION by attorney-at-law  Christian F. Jensen, Denmark
  • GMO
  • Cancer
  • Eating Disorders
  • Conventionel/Alternative medicin

Sidste arrangement var:

Konference om 5G i Landstingssalen

Dansk Institut for Folkesundhed var lørdag 4. maj 2019 fra kl. 12.00 til 16.00 medarrangør af
konferencen om 5G i Landstingssalen på Christiansborg ”Er 5G sikker for mennesker, dyr og
planter?” med følgende program: